1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Μαυρομιχάλη 6 - 58400 Αριδαία


 

Προηγούμενες Καταχωρήσεις
Τελευταία Νέα
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 2021-2022 Περισσότερα
17-12-2021 09:32:48

Τελευταία Νέα
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περισσότερα
08-07-2021 22:16:45

 

Διδακτικό Ωράριο

ΚΛΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΛΕΠΤΑ)  
07:00 - 07:15 15 Υποδοχή Μαθητών
07:15 - 08:00 45 Πρωϊνή προαιρετική ζώνη
08:00 - 08:10 10 Υποδοχή Μαθητών
08:10 - 09:40 90 1η διδακτική περίοδος (1η & 2η ώρα)
09:40 - 10:00 20 Διάλειμμα
10:00 - 11:30 90 2η διδακτική περίοδος (1η & 2η ώρα)
11:30 - 11:45 15 Διαλειμμα
11:45 - 12:25 40 5η ώρα
12:25 - 12:35 10 Διαλειμμα
12:35 - 13:15 40 6η ώρα
13:15 - 13:20 5 Διαλειμμα
13:20 - 14:00 40 7η ώρα για Ε' & ΣΤ' τάξεις

 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΛΕΠΤΑ)  
12:35 - 13:15 40 1η ώρα
13:15 - 13:20 5 Διάλειμμα
13:20 - 14:00 40 2η ώρα
14:00 - 14:40 40 Φαγητό - ξεκούραση
14:40 - 14:50 10 Διάλειμμα
14:50 - 15:30 40 3η ώρα
15:30 - 15:40 10 Διάλειμμα
15:40 - 16:15 35 4η ώρα